طراحی بیزینس پلن

پکیج CIP

تومان 40,000,000 ماهیانه
  • عارضه‌یابی سازمانی
  •  
  •  

پکیج VIP

تومان 50,000,000 ماهیانه
  • عارضه‌یابی سازمانی
  • تعیین اهداف
  •  

پکیج VVIP

تومان 70,000,000 ماهیانه
  • عارضه‌یابی سازمانی
  • تعیین اهداف
  • تدوین استراتژی تبلیغات
پیشنهادی