پرداخت موفق

Home - پرداخت موفق

پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

* چنانچه میخواهید دامنه با پسوند ir برای سایت شما ثبت شود، (با محاسبه مدت زمان ست شدن دامنه با هاست) حداکثر در 24 ساعت آینده فعال می‌گردد.

* چنانچه میخواهید دامنه هایی با پسوند (net – org – com (GTLD برای سایت شما ثبت شود، (با محاسبه مدت زمان ست شدن دامنه با هاست) حداکثر در 15 ساعت آینده فعال می‌گردد.