یکی از مهمترین کانال های ارتباط دهنده برند با مخاطبین، آیتم های انگیزشی و هدایای خاص تبلیغاتی است. ما به کارفرمایان کمک می کنیم با بودجه بندی صحیح امکان ارائه هدایای خاص را در کنار برنامه سازی برای سایر کانال های ارتباطی برند عملی سازند.

هدایای تبلیغاتی با کاربرد های متفاوت و با توجه با بازار هدف، پس از طی مراحل مختلف، طراحی و تولید می شوند. اما این تنها آغاز راه است. حتی یک هدیه ویژه با کاربری های منحصر بفرد می بایست در نهایت به یکی از کانال های ارتباطی برند تبدیل شود.ما در جریان روند طراحی هدایای خاص به نکات زیادی توجه می کنیم. در نظر گرفتن فلسفه وجودی برند با هدف ایجاد ارتباطی قوی تر و خاص با مخاطبین، یکی دیگر از نکات مهم برای رسیدن به یک هدیه خاص است. علاوه بر این، تمرکز روی ارتباط هر چه بیشتر طراحی های انجام شده با محصولات یا خدمات برند یکی دیگر از اصول برای موفقیت در انجام پروژه های طراحی، هدایای خاص است.

در زیبالون علاوه بر انتقال صحیح صفات برند با ارائه هدایای خاص تبلیغاتی، کمک به تفسیر یکسان مخاطبین از شخصیت برند هدف گذاری می گردد. توجه به جزییات تولید در ارائه یک هدیه خاص تبلیغاتی، کمک به یکسانی تفسیر مخاطبین و ایجاد سطح تمایز برای برند می گردد.شخصیت برند مهمترین تصویر ذهنی است.

اگر با هدف تثبیت علامت، سطحی جدید از باور ذهنی مخاطبین را هدف گرفته اید، تمامی فعالیت های انگیزشی در جهت پیشبرد فروش باید در بالاترین سطح توجه در نظر گرفته شوند. هدایای تبلیغاتی، سفیران برند هستند  و به همین دلیل  نباید تصمیم  گیری اشتباه  در انتخاب ،  طراحی و روش های ارائه  آن  صورت پذیرد.

180بازدید

ارسال دیدگاه