تعرفه تولید محتوا

Home - تعرفه تولید محتوا

تعرفه تولید محتوا

برنزی

240هزار تومان

 • پنج مطلب (تالیف یا ترجمه)
 • یک مطلب (اختصاصی)
 • رعایت اصول نگارش
 • رعایت سئو مطالب
 • بازنگری پنج مطلب منتشر شده
 • استفاده از 2 تصویر مرتبط

نقره‌ای

440هزار تومان

 • تولید 10 مطلب (تالیف یا ترجمه)
 • تولید 2 مطلب (اختصاصی)
 • تولید 2 مطلب اینستاگرام
 • ارائه 1 مطلب استوری
 • رعایت اصول نگارش و سئو مطلب
 • استفاده از 3 تصویر مرتبط

طلایی

940 هزار تومان

 • تولید 15 مطلب (تالیف یا ترجمه)
 • تولید 5 مطلب (اختصاصی)
 • تولید 5 مطلب اینستاگرامی و 3 استوری
 • رعایت اصول نگارش و سئو مطلب
 • استفاده از تصاویر مرتبط به نسبت مطلب (3 تا5 تصویر)
 • برنامه ریزی و مشاوره در تولید محتوا

استاندارد های زرگراف در تولید محتوا:

 1. شرط پایه و اساسی: مطالب به هیچ وجه کپی برداری نمی شوند.
 2. تولید محتوا: محتوای تولیدی میتواند ترجمه، تالیف یا تلفیقی از تالیف و ترجمه و یا بازنویسی باشد.
 3. ویراستار سئو: کل متن های نگارش شده برای سایت، توسط تیم بزرگراف از نظر سئو بررسی و ویرایش می شود.
 4. رعایت نکات سئو در تولید محتوا:
  • هر محتوا شامل حداقل یک تصویر می شود.
  • ویرگول، نقطه، بولت، شماره گذاری و پرانتز ها رعایت می شود.
  • چگالی کلمات کلیدی اصلی و فرعی دقت می شود.
  • به روان بودن متن دقت می شود.
  • عنوان بندی متن
  • در عنوان بندی متن از کلمات مرتبط با کلمات کلیدی استفاده می شود.
  • استفاده بیشتر کلمات کلیدی در لید (دو خط اول متن)
  • در ابتدای هر پاراگراف کلمات کلیدی خرج می شوند.
 • Please enter a number from 1 to 12.
 • 0 تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .